Český rozhlas Brno

Památkově chráněná budova Českého rozhlasu v Brně, postavená roku 1925 dle návrhu významného meziválečného architekta Ernsta Wiesnera, nyní prochází již třetí etapou rozsáhlé rekonstrukce. Český rozhlas je institucí, kde akustika hraje nezastupitelnou roli z hlediska zajištění plnohodnotného využití řešených prostor. Z hlediska stavební akustiky je klíčové především zajištění velmi nízkých hladin hluku pozadí, které mohou pronikat z celého objektu, včetně přilehlého okolí, do akusticky náročných prostor, jimiž jsou v tomto případě studiová a režijní pracoviště. Společnost Aveton pro tuto jedinečnou a akusticky složitou budovu zajišťuje stavební a prostorovou akustiku.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ PROJEKTY