GLASIO 2G

Optimalizace vlastností akustických panelů z recyklovaného křišťálového skla funkcionalizovaných nanovlákennými aditivy.

Odpovídající akustický komfort a dobrá srozumitelnost mluveného slova je důležitý nejenom v akusticky náročných prostorách, jakými jsou například kina, divadla, koncertní sály či nahrávají studia, ale i ve školských či administrativních prostorách.

Jednou z možností, jak tohoto docílit s designově originálním materiálem, je instalace zvukoabsorpčního materiálu GLASIO první generace, jehož vývoj byl již ukončen a materiál byl uveden na trh > více informací na www.glasio.cz

Na tento materiál volně navazuje vývoj GLASIA 2. generace, jehož hlavním cílem je optimalizace výrobního procesu primárně s ohledem na snížení energetické náročnosti výroby a rozšíření vlastních funkčních vlastností panelu. Především se jedná o vytvoření panelu se samočistící schopností a panelu se změnou optických vlastností při teplotních změnách včetně atypicky tvarovaného provedení.

K zajištění nových funkčních vlastností bude využito nejmodernějších technologií i z oblasti nanotechnologií, a to především pomocí submikronových vláken a nanovláken. Díky tomu dojde k vytvoření ojedinělého akustického výrobku s velkým množstvím jedinečných vlastností.

Na projektu spolupracujeme se společnostmi:

Technická univerzita v Liberci – Katedra sklářských strojů a robotiky

Pardam Nanofibers s.r.o.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TAČR