GLASIO 2G

Optimalizace vlastností akustických panelů z recyklovaného křišťálového skla funkcionalizovaných nanovlákennými aditivy.

Revoluční akustické sklo GLASIO je pevně spjato se společností AVETON již od samotného vzniku. Odlišuje se od všech konvenčních materiálů a představuje novou dimenzi synergie estetiky a akustické funkčnosti.

Při hledání nových možností rozvoje materiálu GLASIO vznikla v roce 2019 velmi efektivní spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci a společností PARDAM s. r. o., která vyústila v grantový projekt s názvem „Optimalizace vlastností akustických panelů recyklovaného křišťálového skla GLASIO funkcionalizovaných nanovlákennými aditivy“.

I díky této jedinečné spolupráci se nejen povedlo docílit rozšíření funkčních vlastností GLASIA druhé generace, ale především rozšířit potenciál v oblasti designu a celkového pojetí tohoto materiálu.

GLASIO druhé generace je výsledkem spolupráce špičkových specialistů v oblasti skla a pokročilých technologií Marie Staré a Vlastimila Hotaře s designérkou Zuzanou Hrubošovou, to vše pod vedením Michala Šitycha, který stál u vývoje materiálu GLASIO od samotného vzniku.

Michal Šitych, vedoucí vývojového týmu GLASIO

GLASIO jakožto plošný obkladový akustický materiál bylo již aplikováno v několika výjimečných realizacích, kde se stalo esenciální složkou využití jejich akustického i estetického potenciálu.

Mezi významné realizace patří například posluchárny na ČVUT.

Při vývoji GLASIA druhé generace bylo hlavním cílem  vyzdvihnout nejenom jeho akustickou jedinečnost, ale především ještě více rozvinout jeho potenciál a možnosti vytvoření unikátního designu. Vývoj se primárně zaměřuje na optické vlastnosti panelu doplněné o možnosti jedinečného tvarování s důrazem na vhodné nasvícení. K zajištění dalších funkčních vlastností, jako například antibakteriální funkce či hydrofobní úpravy, bylo využito nejmodernějších technologií z oblasti nanotechnologií.

 

Výsledky projektu budou postupně doplňovány v jednotlivých příspěvcích.

Na projektu spolupracujeme se společnostmi:

Technická univerzita v Liberci – Katedra sklářských strojů a robotiky

Pardam Nanofibers s.r.o.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti TAČR

Více informací o GLASIO první generace je uvedeno na www.glasio.cz