Nová budova ČSOB – SHQ

Lidský organismus je ovlivňován zvukem, který jej obklopuje. Tento účinek závisí na intenzitě zvuku, četnosti a  citlivosti sluchu jednotlivých osob. Špatné akustické podmínky mohou způsobovat různé komplikace, především negativně ovlivňují nervovou soustavu, což vede ke špatným pracovním výkonům. Není tedy divu, že investoři nových administrativních budov kladou na akustické parametry značný důraz. Nejinak je tomu v případě nové budovy centrály ČSOB v pražských Radlicích.