Jsou kavárny místem pro klidnou konverzaci?

Věděli jste, že nejvíce hlučné prostory na základě hluku vyvolaného lidskými hlasy, a také nejmenší ošetření v rámci ČSN (české technické normy) i nařízení vlády, mají kavárny a restaurace?

V ČSN 730527 v revizi normy z roku 2005 již restaurace a kavárny nejsou vůbec, přitom v roce 1998 byl ještě u restaurací doporučen širokopásmový podhled stropu. U nařízení vlády NV 272/2011 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku paragraf zmizel úplně.

Přitom určitě každý z nás zažil situaci, kdy v kavárně, kde si chtěl dopřát chvíli ticha například s knihou, se vzhledem k okolnímu hluku nemohl na čtení příliš soustředit.

NEJHLUČNĚJŠÍ MÍSTA VYHLEDÁVÁME PRÁVĚ KVŮLI KLIDU, KTERÝ TAM VĚTŠINOU NENÍ.

Sám  jsem měl domluvené setkání v nově otevřené kavárně. Byla plná mladých lidí a architektonicky velmi zdařilá.  Asi po 15 minutách mne ale přítel požádal, zda bychom nemohli odejít, že mi stejně nerozumí ani slovo a přitom právě kvůli konverzaci jsme se zde potkali. Vytáhl jsem svůj mobilní telefon s aplikací měření hluku a naměřil jsem 87 – 90 dB. Pro porovnání –  v tramvaji, kterou jezdím, je 80 dB, na oběd kam jdu do restaurace, je 85 dB. Abych se ale dorozuměl ve zmiňované kavárně, musel bych křičet s úrovní 100 dB, ale to soused u stolu vedle také. A přitom akustická úprava v těchto zařízeních by nebyla drahá a byla by i hezká. Protože ale není zakotvená v normách, architekti a investoři jí často nepřikládají důležitost.

Pokud chcete zakusit na vlastní kůži akustickou pohodu v restauraci, můžete navštívit Olivův pivovar v Dolních Břežanech, který jsme realizovali v roce 2016. I když se jedná o větší prostor, tak vám gurmánský zážitek nebude kazit okolní provozní hluk.