Jsou kavárny místem pro klidnou konverzaci?

V ČSN 730527 v revizi normy z roku 2005 již restaurace a kavárny nejsou vůbec, přitom v roce 1998 byl ještě u restaurací doporučen širokopásmový podhled stropu. U nařízení vlády NV 272/2011 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku paragraf zmizel úplně. Přitom určitě každý z nás zažil situaci, kdy v kavárně, kde si chtěl dopřát chvíli ticha například […]