Čím se zabývá prostorová akustika na rozdíl od stavební?

Do povědomí nás všech se dostává v případech takzvaných velkých shromažďovacích prostor určených pro kulturní a sportovní účely a dále všude tam, kde by měla být prioritní srozumitelnost přenášeného řečového signálu, což je ve všech učebnách, přednáškových sálech, posluchárnách a zasedacích místnostech. Stranou však nemohou zůstat ani pracoviště s velkoplošnými kancelářemi, restaurace a kavárny. IDEÁLNÍ BY […]

Přednáškový sál jako inspirativní prostor pro studenty

POŽADAVKEM BYLO VYTVOŘIT MODERNÍ A TECHNOLOGICKY FUNKČNÍ INTERIÉR, KTERÝ JE ZÁROVEŇ INSPIRATIVNÍM PROSTŘEDÍM PRO STUDENTY. V severním traktu budovy C jde celkem o čtyři posluchárny stejného designového provedení. Liší se pouze barevností podlah, částí akustického podhledu a odlišnou povrchovou úpravou obkladů bočních stěn. Sály jsou situovány k prosklené fasádě objektu a jejich kapacity jsou 128, resp. 84 […]