Vedle naší projekční a realizační činnosti se zabýváme i výzkumem a vývojem inovativních akustických materiálů.

Spolupracujeme na výzkumu s odborníky, tak aby výsledný produkt v sobě kombinoval co nejširší spektrum požadavků jak na akustiku, tak na estetiku nebo životní prostředí.

Vytváříme novou generaci akustických prvků.

Výzkum je kontinuální činnost a tak tuto sekci budeme postupně doplňovat.

Co nás inspiruje a čím můžeme inspirovat zase my Vás – čtěte náš BLOG.

 

Zveme vás na odbornou konferenci Akustika 2019

Tomáš Hrádek, který je u nás specialista na akustická měření, bude mluvit na odborné konferenci a fóru Akustika ve stavební praxi 2019 o prostorové a stavební akustice, kterou jsme... blog

Glasiu se daří na holandském trhu

Našemu unikátnímu akustickému sklu Glasio se daří na zahraničním trhu, přinášíme ukázku z holandských médií, ve kterých mu věnovali pozornost. Pokud byste chtěli o Glasiu vědět... blog

Při rekonstrukcích ZUŠ se nesmí zapomínat na akustiku

O významu základních uměleckých škol asi pochybuje málokdo. Jejich pozice v českém systému vzdělávání je nezastupitelná a vedení mnohých měst a obcí se úspěchy žáků svých... blog