Home Kontakt Hledat
Akustice rozumíme

Projekty

Nabízíme komplexní projekční služby z oblasti akustiky a audiovizuální techniky ve všech stupních projektové dokumentace. V projektové dokumentaci se zabýváme prostorovou akustikou, stavební akustikou, designem akustických interiérů a AV technikou. Naším cílem je navrhnout funkční prostor, který bude v maximální míře vyhovovat požadavkům zadavatele.


Prostorová akustika

Prostorová akustikaNavrhujeme akustické úpravy, které vycházejí z využití a definovaných akustických parametrů řešených prostor (doba dozvuku). Při návrhu prostorové akustiky vycházíme zejména z legislativních požadavků a zároveň klademe značný důraz na subjektivní požadavky uživatele a zajištění tzv. „akustické pohody“.


 


Stavební akustika

Provádíme posouzení zvukových izolací dělících konstrukcí mezi dotčenými prostory včetně měření a návrhu opatření. Výsledkem je řešení, které v maximální možné míře eliminuje vzájemné rušení jednotlivých prostor.


AV technika   

AV technikaProjektujeme kompletní audiovizuální systémy respektující požadavky uživatele s využitím nejmodernějších přístupů a s ohledem na maximální technickou a morální životnost navrženého celku. Poskytujeme profesionální služby v oblasti audiovizuální techniky. Dokážeme zpracovat jak jednoduchý návrh, tak kompletní projektovou dokumentaci za profesi AV technika ve všech stupních projektové dokumentace.

 

 

 


Design akustických interiérů

Vedle standardních systémových řešení dokážeme zpracovat originální designový návrh prostoru s využitím inovativních akustických prvků na míru. Vytvořením uceleného akusticky funkčního interiéru se daný projekt identifikuje od ostatních a získává tím na hodnotě. Jsme schopni na základě vstupních informací vytvořit výslednou vizualizaci prostoru.

  
 


 

Hlukové studie

Na základě vstupní dokumentace, legislativních požadavků a požadavků zákazníkazpracováváme hlukové studie. Tyto studie se týkají především posouzení šíření hluku z:

  • automobilové a železniční dopravy
  • průmyslových objektů, VZT a chladících jednotek, tepelných čerpadel, …
  • celých územních celků
  • výstavby

 

 

 

 


Veškeré oblasti akustiky jsme schopni řešit ve všech stupních projektové dokumentace:

  • studie
  • dokumentace pro územní rozhodnutí – DUR
  • dokumentace pro stavební povolení – DSP
  • dokumentace pro výběr zhotovitele – DVZ
  • dokumentace pro provedení stavby – DPS