Home Kontakt Hledat
Akustice rozumíme

Zvuková pracoviště

  • Nahrávací studia
  • Režie
  • Laboratorní zvuková pracoviště

Nahrávací studia a režie

Zvuková pracovištěKvalitní zpracování hudby se v současné době netýká pouze profesionálních nahrávacích studií, ale díky softwarovým možnostem standardního počítače také celé řady nadšenců tohoto oboru. Prvky prostorové akustiky v nahrávacím studiu a režii jsou voleny na základě předem stanoveného cílového využití. Nejdůležitějšími požadavky jsou nízké hladiny hluku pozadí a celková kvalita akustického pole prostoru.

Požadavky na dělící konstrukce jsou různorodé v závislosti na umístění objektu (rušná ulice / klidná lokalita). Výsledek je do značné míry ovlivněn i celkovou vnitřní dispozicí. V těchto prostorách se na základě výše uvedených skutečností navrhují dělící konstrukce, dveře i okna s vysokými vzduchovými neprůzvučnostmi.

Laboratorní zvuková pracoviště

Zvuková pracovištěJedná se o měřící a výzkumná pracoviště, kde akustická úprava prostoru přímo souvisí s jejich využitím. Požadavky na zvukové oddělení od okolí jsou u těchto prostor často na hranici fyzikálních možností (řešení např. „dům v domě“ – zcela pružně oddělené prostory).

Jako příklady lze uvést tzv. dozvukovou místnost tvořenou zcela odrazivými plochami pro dosažení co nejdelší doby dozvuku, nebo bezdozvukovou místnost (někdy označovanou jako „mrtvá komora“) s požadavkem na minimalizaci odrazů zvuku. Tento požadavek se docílí instalací vhodně tvarovaných materiálů s vysokou pohltivostí na všechny vnitřní plochy místnosti včetně podlahy. Převážně se využívá tvaru klínu, jehož rozměry jsou závislé na tvaru místnosti a cílových požadavcích.

Možnosti řešení

Zvuková pracovištěZvuková pracovištěTyto prostory řešíme od projektové dokumentace až po realizaci stavby. Při návrhu volíme řešení, která jsou v souladu s požadavky zákazníka a prostorovými dispozicemi. Zejména v komerčně využívaných studiích a režiích je důležitým aspektem estetické zpracování interiéru, které pro vás rádi zajistíme, a to zcela v souladu s nejnovějšími trendy v interiérové architektuře.