Home Kontakt Hledat
Akustice rozumíme

Zdravotnické objekty

  • ordinace
  • vyšetřovny

Ordinace a vyšetřovny

Zdravotnické objektyZa potencionálně hlučné prostory se v nemocnicích považují chodby, haly a čekárny. Cílem řešení akustiky v nemocnicích je zejména dosažení nízké hladiny hluku a zajištění dobré srozumitelnosti mluveného slova v ordinacích a vyšetřovnách. V případě fakultních nemocnic je nutné věnovat zvýšenou pozornost řešení akustiky v přednáškových sálech, seminárních místnostech a dalších výukových prostorách.

Možnosti řešení

Navrhujeme odpovídající akustické úpravy v rámci projektové dokumentace a důsledně je koordinujeme se stavebně-technickým řešením.