Home Kontakt Hledat
Akustice rozumíme

Školská zařízení

  • učebny, přednáškové sály
  • tělocvičny
  • učebny ZUŠ
  • koncertní sály ZUŠ

Učebny, přednáškové sály

Učebny, přednáškové sályVe výukových prostorech všeho druhu je nejdůležitější vytvoření podmínek, které zajistí vyučujícím i žákům odpovídající „akustickou pohodu“ pro dosažení maximálního soustředění. Nejčastějším problémem je vysoká hlučnost a špatná srozumitelnost mluveného slova. Kvalita výuky je do značné míry závislá právě na akustické kvalitě vlastního prostoru. Je prokázáno, že v učebnách s odpovídajícím řešením akustiky vyučující méně namáhají svůj hlas a žáci dosahují lepších studijních výsledků.


Tělocvičny

TělocvičnyTělocvična je často velmi hlučným prostorem s velmi nízkou srozumitelností. Výuka v těchto prostorách je bez akustických úprav pro vyučující značně vyčerpávající a pro studenty nepříjemná. Tyto prostory bývají příležitostně využívány pro školní akademie a různorodý kulturní program s vyššími akustickými nároky. Akustická úprava tělocvičny je proto značným přínosem pro celou školu..
Učebny v ZUŠ

Učebny v ZUŠUčebny v ZUŠOdlišné řešení vyžadují základní umělecké školy. Vzhledem k charakteru využití jsou nároky na akustické vlastnosti vyšší, a to především u dělících konstrukcí mezi jednotlivými učebnami.Vysoké hladiny zvuku jednotlivých hudebních nástrojů vyžadují instalaci dveří s vyšší neprůzvučností, kterými se omezí přenos zvuku do ostatních učeben a dalších prostor školy.


Koncertní sál v ZUŠ

Koncertní sál v ZUŠV koncertním sále je nejdůležitější zajistit příjemné akustické prostředí jak pro interpreta, tak i pro jeho posluchače. Prostor koncertního sálu se stává také „hudebním nástrojem“, který může kulturní prožitek dokonale umocnit, nebo zcela degradovat. V prostoru s nevhodnou akustikou zanikne i výkon nejtalentovanějšího žáka.

Možnosti řešení

Výše uvedené problémy jsme schopni kvantifikovat pomocí měření a dále řešit formou projektu stavební, resp. prostorové akustiky včetně případné realizace navržených opatření. V reprezentačních prostorech, kde je důležitým aspektem estetické ztvárnění interiéru, je možné využít naše architektonické služby se zaměřením na nejnovější trendy v interiérové architektuře.


Nabízíme konzultační činnost a odbornou podporu pro získání finančních prostředků od zřizovatele, investora či potenciálního sponzora.