Home Kontakt Hledat
Akustice rozumíme

Průmyslové objekty

  • Výrobní haly
  • Dílny

Výrobní haly, dílny

Průmyslové objekty jsou z hlediska projekce a samotné výstavby velmi náročné. V těchto prostorách je nutné mimo jiné řešit i akustiku.

Jedná se především o následující oblasti akustiky:

  • hluk ve výrobních halách
  • pronikání hluku z výrobních hal do tichých částí průmyslových objektů
  • hluk vyzařovaný z průmyslových objektů do okolí

Hluk ve výrobních halách

Průmyslové objektyDle platné legislativy existuje tzv. „kategorizace pracovišť“, kde se posuzuje jako jeden z parametrů hluk na pracovišti. Nízké hladiny hluku mají pozitivní vliv na efektivitu práce a výši výrobních nákladů. V případě nadlimitních hladin hluku je nutné zajistit zaměstnancům ochranné pomůcky a „hlukové“ přestávky v práci.

Hlučnost ve výrobních halách lze ovlivnit těmito způsoby:

  • umístění zdrojů hluku do akustických kabin
  • umístění částečných zábran a zástěn do prostorů výrobních hal
  • umístění absorpčních materiálů na stěny i strop výrobních hal

Pronikání hluku z výrobních hal do tichých částí průmyslových objektů

Průmyslové objektyV průmyslových objektech často docházík pronikání hluku z výrobních hal do „tichých“ částí, kterými jsou např. administrativní, kontrolní či výzkumná oddělení. V těchto „tichých“ částech objektů je důležité zajistit vhodné akustické podmínky, které budou splněny díky dostatečně dimenzovaným dělícím konstrukcím a vhodně realizovanou vnitřní (prostorovou) akustikou.

Nejslabším článkem dělících konstrukcí mezi hlučnými a tichými prostory průmyslových objektů jsou především dveře, respektive vrata, která ve standardních případech dosahují jen velmi malých neprůzvučností. Řešením je instalace dveří (vrat) s vysokou vzduchovou neprůzvučností, které se vyznačují vyšší hmotností a speciální materiálovou skladbou.


Hluk vyzařovaný z průmyslových objektů do okolí

Dle platné legislativy (hygienické limity hluku) je v průmyslových objektech důležité řešit nejen akustiku uvnitř objektu, ale také vliv pronikání hluku z objektu vůči jeho okolí.

Hluk vyzařovaný z průmyslových objektů do okolí je způsoben celou řadou zařízení, která jsou umístěna uvnitř, na střeše nebo fasádě budovy. V hlukové studii je důležité posoudit a upravit dispozici technologických zařízení tak, aby jejich hluk neobtěžoval okolí a zároveň předešel vysokým nákladům na jejich úpravu (akustické zástěny, tlumiče hluku atd.).

Možnosti řešení

Výše popsaná problematika hluku a akustiky průmyslových objektů musí být řešena již od začátku projekčních prací. Návrhy jsou prováděny jak na základě simulačního software, tak empirických výpočtů. Zde více než kde jinde platí, že čím později je problém řešen, tím je jeho řešení obtížnější.