Home Kontakt Hledat
Akustice rozumíme

Objekty pro kulturu

  • kina
  • divadla
  • koncertní sály
  • výstavní prostory
  • víceúčelové sály a kulturní domy

Kina

Objekty pro kulturuOstrý obraz, věrný prostorový zvuk acelková dynamika audiovizuálního vjemu jsou základním požadavkem diváka. Akustické řešení v této oblasti hraje zcela zásadní roli. V kinosálech je nejdůležitější zajistit divákům přímý přenos zvuku s minimálním zkreslením způsobeným nežádoucími odrazy a dalšími ruchy.

Divadla

Objekty pro kulturuPři návštěvě divadla vždy očekáváme, že budeme nejen dobře vidět na jeviště, ale také bez problémů rozumět přednesu herců. S tím souvisí vysoké požadavky na prostorovou akustiku se zvláštním důrazem na srozumitelnost řečového projevu. Protože divadelní sály jsou často velkými prostory, je zcela neopomenutelné zohlednění distribuce zvuku z jeviště až do zadních řad hlediště, kde srozumitelnost obvykle znatelně klesá.

Dalším problémem je hluk pronikající do sálu z okolních místností (šatny, technologické zázemí, …). I v tomto případě existuje celá řada řešení, která dokážou danou situaci znatelně zlepšit.

Koncertní sály

Objekty pro kulturuKoncertní sály jsou akusticky nejnáročnější prostory vůbec, kde je zásadní zajistit kvalitní akustické prostředí jak pro interpreta, tak i pro jeho posluchače. Prostor koncertního sálu se stává také hudebním nástrojem, který může kulturní prožitek dokonale umocnit, nebo zcela degradovat. Pro návrh takto náročných prostor je často využíván specializovaný akustický simulační software, který umožňuje maximální míru predikce budoucího výsledku formou analýzy celé řady akustických parametrů.

Jedná se zároveň o prostory,kde je velmi důležité designové provedení. Zážitek z dokonalého hudebního projevu bude umocněn i ztvárněním prostoru, ve kterém se posluchač nachází.

Výstavní prostory

U výstavních prostor se předpokládá tiché a klidné prostředí. Kulturní prožitek je často negativně ovlivňován hlukem a konverzací ostatních návštěvníků, a proto je důležité tyto negativní vlivy formou akustických opatření eliminovat.

Víceúčelové sály a kulturní domy

Objekty pro kulturuV závislosti na jednotlivých variantách využití (divadlo, koncert, ples, konference, sport, atd.) jsou stanoveny příslušné akustické požadavky, které mohou být vzájemně zcela odlišné. V těchto prostorách je možné využít dva možné přístupy řešení, které jsou závislé na prostorovém uspořádání a finančních možnostech investora. Prvním je návrh kompromisního akustického řešení, které dokáže nejlépe skloubit jednotlivé provozní varianty využití. Druhým je využití tzv. variabilní akustiky, která dokáže akustické prostředí v určitém rozmezí měnit. Za tímto účelem bývají využívány závěsové plochy, akustické paravány a řada dalších mobilních akustických prvků v rozličném provedení.Možnosti řešení

Výše uvedené problémy jsme schopni kvantifikovat pomocí měření a dále řešit formou projektu stavební, resp. prostorové akustiky včetně případné realizace navržených opatření. V prostorech, kde je důležitým aspektem estetické ztvárnění interiéru, je možné využít naše architektonické služby se zaměřením na nejnovější designové trendy.