Home Kontakt Hledat
Akustice rozumíme

Administrativní prostory

  • kanceláře
  • velkoplošné kanceláře
  • otevřené zasedací místnosti
  • zasedací místnosti
  • místnosti pro videokonference
  • call centra

Kanceláře

Lidé v kanceláři tráví mnoho času a nezřídka se stává jejich druhým domovem. Pracovní výsledky a efektivita práce jsou do značné míry závislé na vhodných pracovních podmínkách, které významně ovlivňuje hluk vznikající na pracovišti, nebo na pracoviště pronikající.

Prostorová akustika kanceláří by měla být řešena již v úvodních fázích projektu, ale z důvodu tlaku na nízkou cenu realizace bývá často opomíjena.Architektonický trend dnešní doby, který se vyznačuje používáním převážně hladkých odrazivých povrchů, jakými jsou především sklo a pohledový beton, negativně působí na dobrou akustiku kancelářských prostor.

Důsledkem výše uvedených problémů je vysoká hlučnost a špatná srozumitelnost, což zvyšuje únavu pracovníků a schopnost jejich koncentrace.

Velkoplošné kanceláře

Administrativní prostoryMírně odlišný přístup vyžadují velkoplošné kanceláře, které mají svým specifickým charakterem využití vyšší nároky na akustické vlastnosti. Při návrhu i realizaci velkoplošných kanceláří je často opomíjena skutečnost, že v otevřeném prostoru s velkým počtem komunikujících pracovníků dochází vlivem absence prvků pohlcujících zvuk ke značnému narušování pracovního výkonu.

Při práci ve velkoplošné kanceláři je tichá komunikace pro pracovníky přijatelná, ale výrazným zdrojem rušení se stává telefonování, případně hlasitá komunikace většího počtu osob. Tyto faktory významně ovlivňují možnost soustředění a kvalitu práce. Pro některé pracovníky může i očekávání rušivých podnětů vyvolat averzi vůči ostatním kolegům a zamezit plnohodnotnému pracovnímu výkonu.

Ve velkoplošných kancelářích není možné zcela zamezit nežádoucímu přenosu zvuku mezi pracovníky. Avšak vhodnou aplikací prvků prostorové akustiky je možné tento přenos značně omezit.

Otevřené zasedací místnosti

Administrativní prostorySoučástí velkoplošných kanceláří bývá prostor, který slouží jako zasedací místnost pro interní potřeby zaměstnanců. Ve většině případů se jedná pouze o stůl se židlemi, který se nachází přímo v prostoru velkoplošné kanceláře. Vzhledem k absenci akustických prvků dochází k přenosu hluku do okolního prostředí kanceláře k ostatním pracovníkům.

Na základě vstupních informací a měření jsme schopni navrhnout řešení (např. absorpční panely, mobilní paravány, atd.), která v maximální možné míře omezí rušení mezi jednotlivými pracovníky. V místech, kde je důležitým aspektem estetické ztvárnění interiéru, je možné využít naše architektonické služby se zaměřením na nejnovější trendy v interiérové architektuře.

Zasedací místnosti

Administrativní prostoryDůležitou součástí kancelářských prostor jsou zasedací místnosti pro komunikaci s klienty. Často se jedná o designově řešené reprezentativní prostory pouze ze skla a betonu zcela bez akustických úprav a s velmi špatnou srozumitelností. Srozumitelnost je přitom pro jednání se zákazníky zcela zásadním parametrem. To, jak se v jednacím prostoru cítíme, a jak si vzájemně rozumíme, často ovlivní výsledek celého jednání.

Řešením tohoto problému je doplnění vhodných prvků prostorové akustiky, které splní i náročné designové požadavky uživatele.

Místnosti pro videokonferenci

Administrativní prostoryTrendem současné doby jsou videokonference. Tuzemské i zahraniční společnosti hojně využívají videokonference pro rychlou komunikaci mezi zaměstnanci jednotlivých poboček. Obdobně jako u zasedacích místností je zásadním parametrem srozumitelnost mluveného slova. Prvky prostorové akustiky musí být voleny na takové úrovni, aby při videokonferencích bylo možné pohodlně porozumět i komunikaci v cizím jazyce.Call centra

Podstatou call centra je komunikace se zákazníky prostřednictvím telefonního přístroje. Vysoký počet hovořících osob je překážkou k dosažení dobré srozumitelnosti mluveného slova. Řešením v těchto prostorech bývá instalace absorpčních akustických paravánů a solitérních závěsných prvků.

Možnosti řešení

Je mnoho způsobů, jak docílit odpovídajících akustických parametrů. Při návrhu úprav vycházíme z velikosti a vnitřního tvaru posuzovaného prostoru, včetně jeho nábytkového vybavení a architektonického ztvárnění. Vzhledem k této skutečnosti mohou být navrženy úpravy ze standardních nebo atypických prvků prostorové akustiky. Navrženými úpravami bude zajištěna nejen funkčnost posuzovaného prostoru, ale zároveň i jeho designová jedinečnost a originalita.

Často používaným doplňkovým prvkem, který omezuje přenos zvuku mezi pracovníky ve velkoplošné kanceláři, jsou paravány. Jejich instalace znesnadňuje přenos zvuku a významným způsobem zvyšuje pocit soukromí.

Administrativní prostory Administrativní prostory Administrativní prostory