Home Kontakt Hledat
Akustice rozumíme

Reference

FORUM KARLÍN – VÍCEÚČELOVÝ SÁL

FORUM KARLÍN – VÍCEÚČELOVÝ SÁLFORUM KARLÍN – VÍCEÚČELOVÝ SÁLFORUM KARLÍN – VÍCEÚČELOVÝ SÁLFORUM KARLÍN – VÍCEÚČELOVÝ SÁLFORUM KARLÍN – VÍCEÚČELOVÝ SÁL Fórum Karlín je v současnosti nejmodernějším plně multifunkčním sálem v Praze. Jedná se o třípodlažní prostor s kapacitou přesahující 3 000 osob, o objemu 18 000 m3. Sál je vhodný jak pro hudbu s elektroakustickou podporou, tak pro akustické produkce symfonické hudby, jazzu, apod. Dále bude sál sloužit pro konference, plesy, módní přehlídky a jiné společensko-kulturní akce. Akustické kvality sálu je dosaženo aplikací sofistikované kombinace více typů akusticky funkčních prvků - MLS difuzních struktur na poprsnících galerií, zvukoabsorpčních ploch na stropě a zadní stěně a difuzních tvarovaných akustických prvků v prostoru jeviště, které zajišťují optimální přenos zvukového signálu směrem do hlediště sálu (funkce tzv. akustická mušle).

Řešené části

 • koncepce řešení prostorové akustiky
 • soubor akustických měření
 • akustický dohled

RUDOLFINUM – SUKOVA SÍŇ

RUDOLFINUM – SUKOVA SÍŇRUDOLFINUM – SUKOVA SÍŇRUDOLFINUM – SUKOVA SÍŇRUDOLFINUM – SUKOVA SÍŇRUDOLFINUM – SUKOVA SÍŇJedná se o velmi známý koncertní sál určený primárně pro koncerty komorní hudby, který v rámci právě dokončené rekonstrukce prošel značnou akustickou proměnou. Akustické úpravy vedly k optimalizaci doby dozvuku pro komorní hudbu a dále k jejímu frekvenčnímu vyrovnání. Nově je sál vybaven také mobilním pódiem umožňujícím různé uspořádání sálu dle představ interpreta. Příkladná je v tomto projektu integrace plnohodnotných akustických prvků do historického interiéru.

Řešené části

 • realizace akustických částí interiérů
 • odborný dohled a akustická měření

ČESKÁ TELEVIZE – NOVÉ STUDIO BRNO

ČESKÁ TELEVIZE – NOVÉ STUDIO BRNOČESKÁ TELEVIZE – NOVÉ STUDIO BRNOČESKÁ TELEVIZE – NOVÉ STUDIO BRNOČESKÁ TELEVIZE – NOVÉ STUDIO BRNOČESKÁ TELEVIZE – NOVÉ STUDIO BRNOTechnologicky se jedná o jednu z nejnáročnějších staveb. V rámci projektu bylo řešeno 46 akusticky náročných prostor, jejichž doménou je nahrávání a zpracování zvuku a obrazu, přes menší střižny až po velká nahrávací a televizní studia. Výsledkem je rozmanitá ukázka komplexních a sofistikovaných akustických aplikací. Součástí dodávky byly rovněž aplikační optimalizace a soubor akustických měření.

Řešené části

 • realizace akustických částí interiérů
 • odborný dohled a akustická měření

 


STÁTNÍ OPERA

STÁTNÍ OPERAV rámci projekční přípravy rozsáhlé rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery byl kladen důraz obzvláště na profese prostorové a stavební akustiky. Mimo všeobecně známého historického sálu Státní opery se projekční práce týkaly také sálu sborového a dále velkého orchestrálního studia, zvukové režie, korepeticí, velkého sborového sálu a baletních sálů situovaných v provozní budově Státní opery (pozn. jedná se o společný objekt s Novou budovou Národního Muzea).

Řešené části

 • akustická analýza stávajícího stavu, akustická měření
 • projektová dokumentace pro provedení stavby DPS – stavební a prostorová akustika

ČVUT STAVEBNÍ FAKULTA – BLOK C SEVER

ČVUT STAVEBNÍ FAKULTA – BLOK C SEVERČVUT STAVEBNÍ FAKULTA – BLOK C SEVERČVUT STAVEBNÍ FAKULTA – BLOK C SEVERČVUT STAVEBNÍ FAKULTA – BLOK C SEVERČVUT STAVEBNÍ FAKULTA – BLOK C SEVERPožadavkem uživatele bylo vytvořit moderní a technologicky funkční interiér čtyř přednáškových sálů a definovat tak inspirativní prostředí pro studenty. Nadčasový design poslucháren je umocněn především využitím kovu a skla. Zcela unikátní je první aplikace akusticky pohltivých skleněných obkladů GLASIO, kterými jsou řešeny obklady bočních stěn. Akustický podhled je tvořen moduly z tahokovu s otevřenou strukturou. Ta optimálním způsobem distribuuje a zároveň pohlcuje zvukové vlny. Tento projekt je vhodným příkladem funkční kombinace estetiky a akustiky.

Řešené části

 • spoluautoři designového konceptu
 • projektová dokumentace
 • dodávka interiéru
 • odborný dohled a akustická měření

ČVUT FJFI - AULA

ČVUT FJFI - AULAČVUT FJFI - AULAČVUT FJFI - AULAČVUT FJFI - AULAČVUT FJFI - AULAHlavní aula FJFI ČVUT se nachází v historickém objektu v centru Prahy. Komplexní rekonstrukce jí měla přinést styl s odkazem na celkové architektonické pojetí budovy. Pro zajištění plného akustického komfortu je zde aplikován atypický akustický obklad, který v sobě integruje veškeré potřebné požadavky. Je řešen kombinací vestavných nízkofrekvenčních rezonátorů v pilastrech a římsách a vnitřních polí z širokopásmově pohltivými obklady. Inovativně je řešen i podhled, který má tloušťku pouhých 40 mm a jehož provedení reflektuje historický detail.

Řešené části

 • spoluautoři designového konceptu
 • projektová dokumentace – interiér, akustika
 • odborný dohled a akustická měření

ČZU - AGROFAKULTA

ČZU - AGROFAKULTAČZU - AGROFAKULTAČZU - AGROFAKULTAČZU - AGROFAKULTAČZU - AGROFAKULTAJedná se o provedení komplexních akustických úprav posluchárny AF64 v objektu fakulty Agrobiologie, České zemědělské univerzity v Praze. Akustické řešení obsahuje nejen akustickou úpravu stropu, ale rovněž stěnové akustické obklady, díky čemuž byl vytvořen kvalitní výukový prostor vykazující velmi dobrou srozumitelnost mluveného slova.

Řešené části

 • projektová dokumentace
 • dodávka akustických obkladů
 • odborný dohled a akustická měření při realizaci

 


SSPŠ PRAHA 5

SSPŠ PRAHA 5SSPŠ PRAHA 5SSPŠ PRAHA 5Jedná se o úpravu prostorové akustiky v posluchárně Smíchovské střední průmyslové školy. Zadáním investora bylo provést levné a efektivní akustické úpravy zejména za účelem zlepšení srozumitelnosti mluveného slova, což se dle provozních zkušeností podařilo.

Řešené části

 • návrh a dodávka akustických úprav
 • akustická měřeníPŘELOUČ - KINOSÁL

PŘELOUČ - KINOSÁLPŘELOUČ - KINOSÁLPŘELOUČ - KINOSÁLPŘELOUČ - KINOSÁLPŘELOUČ - KINOSÁLJedná se rekonstrukci interiéru Kinosálu ve městě Přelouč. Sál je v převážné většině využíván jako kino disponující moderní digitální 3D technologií. Příležitostně také slouží pro přednášky, divadelní představení a koncerty populární hudby. Akustika byla primárně přizpůsobena provozu kina s přihlédnutím na další víceúčelový provoz.

Řešené části

 • projektová dokumentace
 • realizace vybraných částí interiéru
 • odborný dohled a akustická měření při realizaci
FFUK - KINOSÁL

FFUK - KINOSÁLFFUK - KINOSÁLFFUK - KINOSÁLFFUK - KINOSÁLKinosál se nachází ve čtvrtém patře objektu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha v Praze 1. Prostor prošel kompletní rekonstrukcí interiéru i technologie. Díky jednoúčelovému využití bez nutných kompromisů dosahuje projekce kina vysoké kvality jak z hlediska použité technologie, tak i prostorové akustiky.

Řešené části

 • realizace akustických obkladů a podhledů
 • odborný dohled a akustická měření

KULTURNÍ DŮM, MĚŘÍN

KULTURNÍ DŮM, MĚŘÍNKULTURNÍ DŮM, MĚŘÍNKULTURNÍ DŮM, MĚŘÍNKULTURNÍ DŮM, MĚŘÍN Kulturní dům v Měříně je klasickým případem účelové rekonstrukce historické sokolovny, odpovídajícím požadavků na současné využití. Nachází se zde dva sály, které je možné vzájemné spojit či oddělit pomocí lamelové rolety. Akustika velkého sálu je koncipována pro víceúčelové využití. Malý sál je pak řešen spíše jako přednáškový. Kvalitní akustika obou sálů umožní pořádat celou řadu kulturních akcí na odpovídající úrovni.

Řešené části

 • korekce řešení akustiky, odborný dohled a akustická měření

ZUŠ PŘIBYSLAV

ZUŠ PŘIBYSLAVZUŠ PŘIBYSLAVZUŠ PŘIBYSLAVZUŠ PŘIBYSLAVZUŠ PŘIBYSLAVZUŠ PŘIBYSLAV Nově vybudovaný provoz základní umělecké školy v historickém objektu v centru města přináší nové možnosti využití. Vedle konvenčně řešených učeben je tím hlavním prostorem nový koncertní sál. Jeho akustické a estetické provedení vyhovuje jak samotné výuce, tak jako prostor pro prezentaci školy veřejnosti. Správné poslechové podmínky zajišťují strukturální obklady a podhled, s jejichž pomocí vnímají hudebníci i posluchači výbornou akustiku, která sál dokonce předurčuje pro pořizování hudebních nahrávek.

Řešené části

 • autoři designového konceptu
 • projektová dokumentace interiéru, prostorové a stavební akustiky
 • realizace interiérů
 • odborný dohled a akustická měření při realizaci

ZUŠ EDUARDA MARHULY, OSTRAVA

ZUŠ EDUARDA MARHULY, OSTRAVAZUŠ EDUARDA MARHULY, OSTRAVA Cílem projektu bylo odhlučnění dvou učeben bicích nástrojů v suterénu objektu ZUŠ spojené s komplexní rekonstrukcí dotčených prostor. Navrženy a realizovány byly speciální skladby izolačních SDK předstěn a podhledů, instalace akustických dveří s vysokými hodnotami neprůzvučnosti a řešení prostorové akustiky učeben. Výsledek odpovídá zadání, tedy, že jak hlukový, tak provozní stav se výrazně zlepšil.

 • projektová dokumentace prostorové a stavební akustiky
 • realizace akustických úprav
 • odborný dohled a akustická měření při realizaci

 


VÍCEÚČELOVÝ SÁL ZICHOVEC – DODATEČNÉ AKUSTICKÉ ÚPRAVY

VÍCEÚČELOVÝ SÁL ZICHOVEC – DODATEČNÉ AKUSTICKÉ ÚPRAVYVÍCEÚČELOVÝ SÁL ZICHOVEC – DODATEČNÉ AKUSTICKÉ ÚPRAVYVÍCEÚČELOVÝ SÁL ZICHOVEC – DODATEČNÉ AKUSTICKÉ ÚPRAVY Zadáním investora bylo zlepšení a optimalizace akustických parametrů pro víceúčelové využití sálu. Jednalo se zejména o vyrovnání frekvenčního průběhu doby dozvuku a zlepšení difuzity zvukového pole. Na základě toho byly v prostoru aplikovány obklady absorpční i difuzní. Dále zde byly osazeny prvky tzv. variabilní akustiky v podobě textilních závěsů a rolet rozšiřující funkční využití.

Řešené části

 • koncept řešení
 • projektová dokumentace
 • dodávka části akustických obkladů
 • akustické měření

ZUŠ PRAHA 5 – ETAPA I.

ZUŠ PRAHA 5 – ETAPA I.ZUŠ PRAHA 5 – ETAPA I.ZUŠ PRAHA 5 – ETAPA I.ZUŠ PRAHA 5 – ETAPA I.ZUŠ PRAHA 5 – ETAPA I.První etapa interiérových úprav koncertního sálu se soustředila především na návrh a realizaci akustického baldachýnu nad podiem. Baldachýn je řešen z polykarbonátových modulů, jejichž tvar a konstrukce zajišťují rozptyl a distribuci zvukové energie dále do sálu. Tímto efektem se dosáhne rovnoměrnějšího rozložení akustického pole v hledišti a tím i lepšího zvukového vjemu v zadních řadách. Pro umocnění vizuálního efektu hudebních vystoupení je do baldachýnu vložen variabilní systém LED podsvícení s centrálním ovládáním.

Řešené části

 • autoři designového konceptu
 • realizace akustického baldachýnu a interiérových úprav
 • odborný dohled

SLEEPWAKER – FILMOVÉ REŽIE, VSTUPNÍ PROSTORY

SLEEPWAKER – FILMOVÉ REŽIE, VSTUPNÍ PROSTORYSLEEPWAKER – FILMOVÉ REŽIE, VSTUPNÍ PROSTORYSLEEPWAKER – FILMOVÉ REŽIE, VSTUPNÍ PROSTORYSLEEPWAKER – FILMOVÉ REŽIE, VSTUPNÍ PROSTORYKomplexní návrh a realizace interiérů celého provozu SLEEPWALKER zahrnovala vedle stěžejních režijních pracovišť i vstupní a komunikační prostory. Na specializovaná zvuková pracoviště, sloužící primárně pro tvorbu a zpracování zvuku pro filmovou produkci, byly kladeny vysoké nároky jak na prostorovou a stavební akustiku, tak i designové provedení. Tyto požadavky byly splněny s využitím multifunkčních dřevěných a čalouněných akustických obkladů a podhledů a dále specifických konstrukcí dosahujících vysokých vzduchových neprůzvučností.

Řešené části

 • autoři designového konceptu
 • projektová dokumentace interiéru, prostorové a stavební akustiky
 • realizace interiérů
 • odborný dohled a akustická měření při realizaci

STUDIO A REŽIE SW PRAHA

STUDIO A REŽIE SW PRAHASTUDIO A REŽIE SW PRAHASTUDIO A REŽIE SW PRAHA Jedná se o specializované zvukové pracoviště navržené jako ruchové studio. Prostorová akustika je řešena s důrazem na její maximální variabilitu, kterou zajišťují posuvné akusticky absorpční resp. reflexní plochy, které jsou zároveň dominantou celého interiéru. Těžištěm řešení jsou speciální ruchové podlahy, které jsou tvořeny monolitickými bloky zapuštěnými pod úroveň podlahy.

Řešené části

 • koncept
 • projektová dokumentace

GYMNÁZIUM NA PRAŽAČCE - TĚLOCVIČNA

GYMNÁZIUM NA PRAŽAČCE - TĚLOCVIČNAGYMNÁZIUM NA PRAŽAČCE - TĚLOCVIČNAGYMNÁZIUM NA PRAŽAČCE - TĚLOCVIČNAGYMNÁZIUM NA PRAŽAČCE - TĚLOCVIČNAGYMNÁZIUM NA PRAŽAČCE - TĚLOCVIČNAV rámci rekonstrukce tělocvičny Gymnázia Na Pražačce byly provedeny také úpravy prostorové akustiky. Akustické obklady a podhledy jsou navrženy s vysokou mechanickou odolností. Výsledné akustické parametry prostoru odpovídají závaznému požadavku normy ČSN 73 0527 a plně vyhovují výukovému provozu.

Řešené části

 • projektová dokumentace
 • realizace interiéru
 • odborný dohled a akustická měření při realizaci

GYMNÁZIUM PRAHA – SPORTOVNÍ HALA

GYMNÁZIUM PRAHA – SPORTOVNÍ HALAGYMNÁZIUM PRAHA – SPORTOVNÍ HALA Projekt architektonicko-akustického řešení mění, vedle zvýšení akustické pohody při výuce tělocviku, ryze sportovní halu na víceúčelový prostor, vhodný také pro společenské, kulturní a vzdělávací akce školy. Využití sálu se bude týkat zejména hudebních produkcí, přednášek a prezentací.

Řešené části

 • koncept
 • projektová dokumentace
ŠKODA AUTO – ZKUŠEBNA GQM3

ŠKODA AUTO – ZKUŠEBNA GQM3ŠKODA AUTO – ZKUŠEBNA GQM3ŠKODA AUTO – ZKUŠEBNA GQM3Zadáním investora byla interiérová obnova obkladů akustické zkušebny společnosti Škoda Auto. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. koncepci polobezodrazové místnosti (prostor s maximálně pohltivými obklady na stěnách a stropě a s odrazivou podlahou), byly zde aplikovány vysoce pohltivé obklady společnosti Ecophon doplněné o atypicky navržené nízkofrekvenční rezonátory integrované do plochy obkladu. Pro dosažení maximální kvality akustického pole zkušebny byly obklady na stěnách i stropě navíc pilovitě profilovány. Závěrečné akustické měření prokázalo vyšší akustickou účinnost nového řešení, než původní akustické klíny.

Řešené části

 • autoři designového konceptu
 • projektová dokumentace
 • odborný dohled a akustická měření při realizaci

KLIENTSKÁ HALA PRAHA 3

KLIENTSKÁ HALA PRAHA 3KLIENTSKÁ HALA PRAHA 3KLIENTSKÁ HALA PRAHA 3KLIENTSKÁ HALA PRAHA 3Pro klientské haly je často charakteristická poměrně vysoká hladina hluku. Ta je nebezpečná pro samotné zaměstnance a zároveň limitující pro případnou komunikaci s klienty. Vhodnou integrací akustických prvků lze hlučnost omezit na přijatelnou úroveň. V tomto případě byl stávající rastrový podhled osazen akusticky efektivnějšími kazetami a na stěny byl instalován širokopásmově pohltivý akustický obklad.

Řešené části

 • projektová dokumentace
 • realizace akustických úprav
 • odborný dohled a akustická měření při realizaci
VYČICHLOVA MATEMATICKÁ KNIHOVNA

VYČICHLOVA MATEMATICKÁ KNIHOVNARekonstrukce přednáškové místnosti s  názvem „Vyčichlova matematická knihovna“ v objektu Fakulty elektrotechnické na Karlově náměstí, ČVUT v Praze obsahovala rovněž potřebné akustické úpravy. Na stropě jsou aplikovány solitérní velkoformátové akustické panely. Zadní stěna posluchárny je osazena segmentovým čalouněným akustických obkladem s využitím několika barev látky pro dosažení cílového barevného gradientu. Tento panel je nejen pěkný na pohled, ale rovněž akusticky vysoce účinný.

Řešené části

 • realizace akustických úprav
 • akustická měření
OPENSPACE PRAHA 7

OPENSPACE PRAHA 7OPENSPACE PRAHA 7OPENSPACE PRAHA 7OPENSPACE PRAHA 7OPENSPACE PRAHA 7Řešený openspace v historické budově Classic 7 trpěl klasickými problémy. Vysoká hlučnost a vzájemné přeslechy mezi pracovišti měly negativní vliv na samotný chod velkoplošné kanceláře. Instalace volně podvěšených podhledů VARIO a dělících paravánů tuto situaci výrazně vylepšila.

Řešené části

 • koncept
 • realizace akustických úprav
 • odborný dohled a akustická měření při realizaci

 


ČVUT FEL - KANCELÁŘ

ČVUT FEL - KANCELÁŘČVUT FEL - KANCELÁŘJedná se o úpravu prostorové akustiky kanceláře v objektu Fakulty elektrotechnické v Dejvicích, ČVUT v Praze. Zadáním investora bylo provést levné a efektivní akustické úpravy zejména za účelem snížení celkové hladiny hluku a zlepšení srozumitelnosti mluveného slova. Pro tyto účely bylo využito solitérních akustických prvků.

Řešené části

 • koncept
 • návrh a dodávka akustických úprav
 • akustické měření

BIG BOARD – OPEN SPACE

BIG BOARD – OPEN SPACEBIG BOARD – OPEN SPACE Jednalo se o klasický open space trpící absencí akusticky pohltivých ploch. Pro zachování možnosti komunikace mezi pracovníky bylo zvoleno umístění podstropních akustických absorbérů v jednoduchém designu, které navíc neomezují funkčnost tepelně-technických vlastností konstrukčního stropu. Snadná montáž, nízká hmotnost a vizuální neutrálnost akustických prvků je vhodným řešením pro všechny prostory obdobného charakteru.

Řešené části

 • realizace dílaPERSONAL CONNECT – KANCELÁŘ A ZASEDACÍ MÍSTNOST

PERSONAL CONNECT – KANCELÁŘ A ZASEDACÍ MÍSTNOSTPERSONAL CONNECT – KANCELÁŘ A ZASEDACÍ MÍSTNOSTPERSONAL CONNECT – KANCELÁŘ A ZASEDACÍ MÍSTNOSTPERSONAL CONNECT – KANCELÁŘ A ZASEDACÍ MÍSTNOST Kancelář a zasedací místnost byly akusticky upraveny pomocí podvěšených absorpčních panelů a stěnového panelu s celobarevným potiskem. Na stěnový panel byla aplikována atypická grafika dle požadavku investora. Tímto způsobem lze akustickou funkci snadno kombinovat například s firemní nebo reklamní grafikou.

Řešené části

 • realizace díla
 • měření doby dozvukuKANCELÁŘ A VIDEOKONFERENČNÍ MÍSTNOST PRAHA 7

KANCELÁŘ A VIDEOKONFERENČNÍ MÍSTNOST PRAHA 8KANCELÁŘ A VIDEOKONFERENČNÍ MÍSTNOST PRAHA 8 Kancelář a zasedací místnost byly akusticky upraveny pomocí podvěšených absorpčních panelů a stěnových čalouněných panelů s celobarevným potiskem. Na stěnový panel byla aplikována atypická grafika dle požadavku investora. Tímto způsobem lze akustickou funkci snadno kombinovat například s firemní nebo reklamní grafikou.

Řešené části

 • koncept
 • realizace díla
RESTAURACE OLIVŮV PIVOVAR

RESTAURACE OLIVŮV PIVOVARRESTAURACE OLIVŮV PIVOVARRESTAURACE OLIVŮV PIVOVARRESTAURACE OLIVŮV PIVOVAR Jedná se o zajímavý koncept malého pivovaru s restaurací v unikátním prostoru. Vzhledem k jeho objemu však vznikl problém s vysokou hladinou hluku a souvisejícím akustickým diskomfortem hostů. Pomocí jednoduše instalovaných systémů se akustika výrazně zlepšila a jde o jednu z mála restaurací, kde dobré jídlo a pivo doprovází akusticky odpovídací prostředí.

Řešené části

 • projektová dokumentace
 • realizace akustických úprav
 • odborný dohled a akustická měření při realizaci