Home Kontakt Hledat
Akustice rozumíme

Ing. Tomáš Hrádek

prostorová akustika a související akustická měření

autorizovaný technik ČKAIT č. 0012802 v oboru technika prostředí staveb

  • 2003–2008 – ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • 2007–2014 – zaměstnancem akustické společnosti s osobní specializací na projekty a realizace prostorové akustiky
  • 2008–2011 – spoluřešitel grantu: „Výzkumné centrum hudební akustiky“
  • 2009–2011 – autorství resp. spoluautorství certifikovaných metod:
    • Metodika měření koeficientu difuzity technikou hraniční roviny
    • Analýza činitele zvukové pohltivosti akustických prvků na základě porovnání výsledků měření třemi rozdílnými metodami
  • 2011 – spoluautor publikace Katalog akustických prvků, nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2011, ISBN 978-80-7331-316-6
  • 2014 – spolumajitel společnosti AVETON s. r. o.