Home Kontakt Hledat
Akustice rozumíme

Ing. arch., Ing. Vít Domkář

architektura, interiéry a design – návrh a realizace

  • 2001–2008 – ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor architektura a pozemní stavitelství
  • 2002–2008 – Architektonická kancelář Doubner (pozemní stavby, urbanismus, interiér, design se zahraničním přesahem)
  • 2010 – doktorské studium na ČVUT v Praze, Fakulta stavební – vědeckovýzkumná činnost spojená s tématem „Vazby akustiky na architektonický koncept“, výuka interiérové tvorby
  • 2008–2014 – zaměstnancem akustické společnosti s osobní specializací na interiérový a produktový design a řízení realizací projektů. Spolupráce na projekci a realizaci koncertních, divadelních, konferenčních a víceúčelových sálů, nahrávacích studií, kancelářských, sportovních, bytových a jiných interiérů
  • 2012–2014 – spoluřešitel grantu: „Vývoj akustických difuzorů nové generace a jejich modelování“
  • 2014 – spolumajitel společnosti AVETON s. r. o.