Ing. MICHAL ŠITYCH

jednatel společnosti, vedoucí skupiny stavební akustiky

Hlavním akustickým odvětvím, kterým se ve společnosti AVETON zabývám je stavební, hluková a urbanistická akustika. Mým osobním cílem je snaha vytvářet nové inovativní systémy a akustické produkty a to jak v rámci interního či externího vývoje, tak i prostřednictvím dotačních programů. Díky tomu můžeme projektovat a vytvářet unikátní akustické prostory.