Ing. arch. Ing. VÍT DOMKÁŘ, Ph.D

jednatel společnosti, vedoucí skupiny architektura a realizace

Při založení AVETONu jsme přišli s vizí být spolehlivým a erudovaným partnerem pro veškeré projekty zabývající se akustikou ve stavbách. Tímto krédem se řídím doposud. Miluji a praktikuji umění i hudbu a v kreativním řešení akustiky cítím elegantní spojení obou těchto světů. Rád vedu dialog o potřebě akustiky a rád přináším nová technická řešení. Inspirativní je pro mne spolupráci s mými kolegy, ale i s ostatními architekty, protože je to cesta hledání nových progresivních nápadů.